Publicitat
Illes Balears · 1 d'Agost de 2013. 10:26h.

Bauzá destitueix tres directors d'escola per negar-se a aplicar el decret de llengües

La consellera d'Educació dels suspèn de funcions i sou per "desobediència a les ordres d'un superior"

Bauzá destitueix tres directors d'escola per negar-se a aplicar el decret de llengües

José Ramón Bauzá

El govern balear ha suspès de sou i de les seves funcions els directors de tres centres educatius. Tots tres havien refusat aplicar el pròxim curs el pla de llengües aprovat pel govern de José Ramón Bauzá, que estableix una reducció de les hores lectives en català.

La conselleria d'Educació ha emès un comunicat en el qual assegura que "lamentablement s'ha vist obligada a incoar un expedient disciplinari als directors de tres centres per desobediència oberta a les ordres o instruccions d'un superior".

"Aquesta decisió -continua- du aparellada una mesura cautelar de suspensió provisional de funcions i sou amb caràcter immediat". A més, assenyala que "els directors, a més de ser funcionaris, i en funció del seu càrrec, són els representants de l’administració educativa als centres i tenen l’obligació de complir i fer complir la normativa vigent".

La Conselleria d'Educació balear, a més, ha forçat en els tres centres educatius -tots tres de Maó, a Menorca- un pla de llengües alternatiu al que havia aprovat el consell escolar de cada centre.

Aquestes són les primeres sancions que ordena el govern balear del PP, però podrien no ser les últimes, perquè hi ha altres centres que s'han negat a aplicar l'anomenat Tractament Integrat de Llengües, que substitueix el premiat model d'immersió lingüística en català. 

Publicitat
Publicitat

90 Comentaris

Publicitat
#51 Francesc, Barcelona, 04/08/2013 - 12:34

Precisamen el que està passant és que la comunidat educativa s'està rebel.lant contra en Bauzá. Per favor, una poc més d'autoestima per allò que de voltros!!!

#50 Francesc, Barcelona, 04/08/2013 - 12:32

Apa, apa.... guillotina i foguera... Encara que no ho vulgues creure estic comprovant que hi ha moltes escoles -escoletes i més endavant - on no s'aplica sa immersió.

#49 Francesc, Barcelona, 04/08/2013 - 12:29

Creu-me les FAES tene un poder immens. És es laboratori d'idees que es PP posa en pràctica per destruir sa nostra llengo i cultura.

#48 Francesc, Barcelona, 04/08/2013 - 12:27

Respecte a la llengo, esteim sempre amb es problema de sempre: unitat us. diversitat. Jo advoc perquè a TV3 se sentin tots ets accents de tot es domini lingüístic. Hem de canviar aquesta barcelonitiscatalàcentral i hem de preparar es noltros al.lots per a sa diversidat interna..

#47 Francesc, Barcelona, 04/08/2013 - 12:23

Això de murcians és cert. Varen essser es primers castellanoparlants que arribaren a Mallorca. I es to era sempre despectiu.