Publicitat
Barcelonès · 15 de Juliol de 2009. 09:00h.

CiU acusa Hereu de gastar 16 milions en gratificacions

La federació denuncia que no hi ha "criteris objectius" pels pagaments

CiU acusa Hereu de gastar 16 milions en gratificacions

Hereu, amb Nadal i Blanco, en una imatge d'arxiu

CiU ha denunciat que el Govern que encapçala Jordi Hereu ha pagat durant el 2008 "gratificacions a funcionaris i personal laboral de l’Ajuntament a discreció i sense criteris objectius per valor de 16 milions d’euros". La portaveu adjunta del grup de CiU, Sònia Recasens, ha "exigit sinceritat i transparència als responsables del bipartit de PSC i ICV davant uns pagaments que l’interventor municipal no troba justificats i que surten d’una partida que ha crescut el doble del que inicialment estava pressupostat".
  
"De l’anàlisi de la liquidació del Compte Municipal corresponent a l’exercici 2008, es desprèn que l’Ajuntament de Barcelona ha abonat als seus treballadors en concepte de gratificacions i durant tot l’any passat 16,6 milions d’euros. Això representa el 121% més dels 7,5 milions que inicialment estaven pressupostats", diu CiU.

"Però resulta que quan aquesta partida és analitzada per l’Interventor municipal, en el seu informe sobre els Comptes municipals del 2008, aquest conclou que s’han pagat gratificacions indistintament  a personal funcionari i a personal laboral, malgrat que els serveis extraordinaris realitzats pel personal laboral es retribueixen mitjançant hores extraordinàries”.

"L’interventor, a més a més, rebutja en gran part aquest pagaments tot recordant que la llei fixa que l’assignació individual de les gratificacions s’ha de subjectar als criteris establerts pel Plenari municipal i que han de respondre a serveis extraordinaris realitzats fora de la jornada normal de treball”.

A preguntes de la regidora de CiU Sònia Recasens, el Govern municipal "només ha pogut justificar les gratificacions per valor de 8,7 milions d’euros, corresponents principalment a l’Àrea de Prevenció i Seguretat, i que són bàsicament els serveis extraordinaris de la Guàrdia Urbana que han suposat 7,8 milions d’euros".
 
Sònia Recasens ha lamentat que el bipartit "no pogués explicar a que ha dedicat els gairebé 8 milions d’euros que falten, i ha denunciat la discrecionalitat amb que el Govern municipal efectua bona part d’aquests pagaments, que no es justifiquen com a feina feta fora de l’horari laboral “ni responen a criteris objectius, ja que mai han volgut portar a aprovació del Plenari un document que fixi aquests criteris, que és el que marca la llei”.  

La portaveu adjunta del Grup de CiU ha posat "alguns exemples del tipus de gratificacions que el Govern municipal efectua" i que han pogut trobar "en la revisió del Compte General del 2008". "Així, a l’Institut municipal de Cultura de Barcelona (ICUB), s’ha pagat una gratificació de 4.000 euros en la nòmina de maig del 2008 per 'la seva dedicació suplementària als organismes i empreses participades per l’Ajuntament de Barcelona".

Igualment denuncien "una altra gratificació de també 4.000 euros en la nòmina de maig per 'la seva dedicació suplementària als projectes que li són encomanats com la preparació de la documentació que cal revisar  pels grups polítics en la tramitació del Compte General”; o "una gratificació de 1.900 euros en la nòmina d’agost 'perquè ha vist incrementada la seva feina per l’augment de la programació dels museus municipals'".

Finalment, una altra "gratificació de 1.900 euros en la nòmina de setembre motivada en 'l’augment de dedicació pel buidatge de la seu de l’antic Museu d’Arts, Indústries i Tradicions Populars, amb l’embalatge i trasllat al magatzem de Montcada i Reixach”. Recasens ha denunciat que “en totes aquestes resolucions de la gerent de l’ICUB no consta que les gratificacions estiguin motivades per serveis extraordinaris realitzats fora de la jornada normal de treball, ni tampoc hi ha detall de les dates i les hores de realització”. 

Sònia Recasens ha exigit finalment al Govern d’Hereu “més transparència, que siguin sincers, que ens diguin perquè i com paguem aquestes gratificacions i quin són els criteris objectius que segueixen”.

Publicitat
Publicitat

0 Comentaris

Publicitat