Publicitat

L'Ajuntament de Sant Sadurní nega que hagi endollat un dirigent del PSC de Barcelona

Endoll o mèrits?

Ferran Pedret

L'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia ha negat que hagi endollat el viceprimer secretari del PSC de Barcelona, Ferran Pedret, com a funcionari interí per ocupar la plaça de cap de Recursos Humans de l’Ajuntament. Tot i això, el grup municipal de CiU ha denunciat el seu "nomenament a dit" i ha presentat un recurs administratiu de reposició contra el decret d’alcaldia de govern (ERC-PSC). La regidora del PPC al consistori, Dolors Montserrat, ja va denunciar fa uns dies aquest cas d'"endollisme".

Segons CiU, aquest nomenament s’ha realitzat mitjançant un procediment d’urgència que "presenta dos incompliments legals". D’una banda, "no respecta els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat que estableix la normativa vigent -l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic- sinó que es fonamenta en un decret que preveu el nomenament a dit per la via d’urgència sense respectar el tràmit de convocatòria pública que va ser declarat nul pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya l’11 de juny de 2002".

D’altra banda, exposen que "incompleix el real decret llei aprovat pel govern de l’Estat, que prohibeix als ajuntaments incrementar la plantilla de treballadors durant el 2012 amb excepció de casos excepcionals per cobrir necessitats urgents i inajornables que afectin al funcionament dels serveis públics essencials".

Per la seva part, l'Ajuntament defensa que "l'actual equip de govern ha respectat i respectarà en tot moment la legalitat vigent, com ho ha fet en el darrer nomenament" de Pedret, amb qui e-notícies s'ha posat en contacte per conèixer la seva versió dels fets però, fins al moment de publicar-se la notícia, no n'ha rebut resposta.

En un comunicat, on no revelen la llista de candidats, informen que "la necessitat, urgència, caràcter inajornable de la incorporació, i l’afectació a serveis públics essencials, queden acreditats a l’expedient administratiu" i afegeixen que hi consten "els curriculum vitae, la realització de les entrevistes a les persones candidates sobre la seva formació, experiència professional, perfil tècnic i habilitats personals en relació a les funcions a realitzar en la plaça vacant que es volia cobrir".

És per això que l'equip de govern de Sant Sadurní informa que "està analitzant les declaracions efectuades tant per la Sra. Dolors Montserrat, com per altres membres del grup municipal del Partit Popular, i valorant la possibilitat d’emprendre accions legals, tenint en compte el que disposa el Codi penal vigent".

Finalment, exigeixen al PP que "vetlli per complir amb la normativa vigent" perquè "des dels Serveis Jurídics de l’Ajuntament es va haver d’alertar a la Sra. Dolors Montserrat que estava incorrent en causa d’incompatibilitat amb el càrrec públic que ocupa com a Regidora de la Corporació, ja que constava com a lletrada en la defensa d’un treballador de l’Ajuntament en una causa interposada contra l’Ajuntament de Sant Sadurní, d’uns fets succeïts en la legislatura passada".

Publicitat
Publicitat

0 Comentaris

Publicitat