Publicitat

El grup socialista insta la Diputació a crear un fons de 62 milions d'euros pels consistoris

El Grup Socialista de la Diputació de Barcelona proposa al President de la Diputació de Barcelona la creació de noves mesures a favor dels ajuntaments, per a la creació d’ocupació i per a l’atenció de les famílies amb greus i urgents problemes socials derivats de la crisi econòmica.

La proposta que s’ha fet al govern de la Diputació de Barcelona és la de crear un fons extraordinari de 62 milions d’euros. L’objectiu és ajudar als Ajuntaments en el 2012, en què es preveu que continuaran les dificultats a causa de la crisi econòmica. Aquesta proposta es basa en aprofitar el bon estat financer de la Institució, resultat dels plans d’optimització de recursos aplicats en els mandats anteriors.

Les mesures proposades són,  primer la dotació d’un fons de 25 milions d’euros per atendre les famílies més vulnerables a la crisi. Es tractaria de facilitar als ajuntaments més recursos i enfortir la seva cooperació amb les entitats del tercer sector.

La segona mesura és dotar d’un fons de 15 milions d’euros per al foment de l’ocupació. Els ajuntaments, així, podran finançar la seva part pel que fa a Plans d’Ocupació i fomentar la formació i la creació de petites empreses locals. Els socialistes entenem que aquesta ha de ser la prioritat fonamental de totes les administracions.

En tercer lloc, aportar prop de 8,5 milions d’euros per a finançar les depeses municipals de personal auxiliar, manteniment, subministres i renovació de fons, entre altres, de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona; de manera que s’alliberi, pels ajuntaments, el 30% de la seva despesa. Es tracta d’aportar més ingressos als ens locals de cara al proper any.

En quart lloc, destinar, pels petits municipis, una dotació mínima de 800.000 euros per tal de sufragar les despeses de petit manteniment de les escoles públiques a que estan obligats els ajuntaments.

La proposta dels socialistes contempla també la dotació de 12,7 milions d’euros per donar compliment al conveni vigent amb la Generalitat de Catalunya, que haurà d’aportar la mateixa quantitat, pel manteniment de la Xarxa de Carreteres Locals. L’objectiu és consolidar i augmentar la seguretat vial  a l’esmentada Xarxa i generar, també,  nova activitat econòmica i d’ocupació.

En resum, la proposta del Grup Socialista de la Diputació de Barcelona és millorar les finances dels ajuntaments per tal que puguin continuar prestant els serveis bàsics als quals estan obligats i alleugerir la seva despesa corrent. Aquestes mesures són perfectament assumibles donada la bona situació econòmica de la Diputació de Barcelona. Es tracta, en qualsevol cas,  d’enfortir el paper que ha de fer la Diputació de Barcelona envers els municipis. Cal dir, també, que en aquests moments s’està treballant amb el Govern de la Diputació per tal de concretar aquestes mesures per al proper exercici 2012.

Publicitat
Publicitat

0 Comentaris

Publicitat